Veelgestelde vragen

Heeft u op- of aanmerkingen over de praktijk?

Hoewel wij er veel aan doen om u zo goed mogelijk te helpen, kan het zijn dat u na afloop op- of aanmerkingen heeft. Het beste is om dit telefonisch of schriftelijk bij ons te melden.
Voor een formele klacht kunt u zich wenden tot de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): www.knmt.nl.